اقامت فرانسه از طریق تمکن مالی اخذ اقامت اروپا | Alosleones
اقامت از طریق تمکن مالی در آلمان یکی از انواع راههای مهاجرت می باشد که طرفداران بسیاری دارد همچنین بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت به آلمان را دارند از روش اقامت از طریق تمکن مالی در آلمان اقدام نمایند. قرار گرفتن کشتی در بندر یا مکان اداره ثبت موقت الزامی نیست. دارنده کارت در صورت مفقود یا دزیده شدن آن بایستی مراتب را پلیس اطلاع دهند. این هنگامی رخ میدهد که نمایندگی مهاجرت آدرس غلط شما را داشته
¿A quién mandamos a los leones hoy?
Todos los días nos toca escuchar las mamandurrias de los neoliberales, de los falsos empresarios y del resto de politicuchos y sindicalistas subvencionados que viven en su nube, ahogando a los ciudadanos. No dejes que se rían de ti, mándalos a la guillotina virtual ya y desahógate libremente. Y no dejes de luchar por ello, también fuera de Internet. La unión hace la fuerza.
Últimos Comentarios